Jóga a rakovina prsu

Změny v kognitivních funkcích po léčbě rakoviny prsu

V poslední dekádě se objevilo větší množství zpráv popisujících změny v kognitivních funkcích po léčbě rakoviny prsu. Vědecké publikace naznačují, že u pacientek po léčbě karcinomu prsu je léčba spojena se sníženou výkonností při plnění některých neurokognitivních úkolů. 

 

Studie porovnávající skupinu, která praktikovala po vyléčení rakoviny prsu jógu a skupinu, která jógu nepraktikovala, přinesla skvělé výsledky.

 

Skupina praktikující jógu hlásila výrazně méně kognitivních problémů během následujících 3 měsíců, než skupina nepraktikujících. Současně se zjistilo, že čím častěji ženy jógu cvičili, tím menší problémy měly. Navíc čím dřív cvičit začaly, tím lepší jejich výsledky byly. 

 

Tudíž neváhejte ani minutu a najděte čas na svou každodenní lekci jógy.

Lymfedém

Lymfedém vzniklý u pacientů trpících rakovinou prsu je relativně častá obtíž. Doprovází ji nejen bolest ale i omezení v pohybu.  Lymfedém může vzniknout velice záhy po chirurgickém zákroku anebo ozařování. Někdy se ovšem může dostavit až měsíce nebo dokonce roky po ukončení léčby. Ohrožena je zejména ta skupina pacientů, kterým bylo během léčby odstraněno velké množství lymfatických uzlin.

 

Zkoumalo se, zda má jóga nějaký vliv na ženy s rakovinou prsu a lymfedémem. Zařazení jógy alespoň na 8 týdnů přineslo následné snížení postižené tkáně v horní části paže a celkově přineslo zlepšení kvality života. Po dobu praktikování jógy se nezvýšil objem lymfedému ani nepřibyla žádná další buněčná tekutina. Ovšem když ženy cvičit přestaly, lymfedém se opět začal zvětšovat. 

 

Nicméně toto byla pilotní studie. Je potřeba udělat závěry z déle trvajících výzkumů, zahrnujících větší množství pacientů. 

Únava

Únava je nejčastější symptom léčby. Přetrvává ještě dlouho po té, co nádor zmizel. Tělo se postupně dává dohromady a spotřebovává na to spoustu energie. Tudíž únava je pochopitelná.

 

Nicméně výzkumy ukazují, že jóga má „oživující“ účinky jak na fyzické, tak na psychické zdraví a tím tedy pomáhá odstranit pocit únavy. 

 

Už 8 týdnů praktikování jógy pomohlo výrazně snížit únavu pacientům po onkologické léčbě. Další studie trvající 12 týdnů zjistila, že klidové typy jógy (restorative, iyengar, jin joga...) pomohou snížit zánětlivé degenerativní procesy u pacientů po rakovině prsu.

Tyto výsledky ukazují že cílený jógový program může mít pozitivní efekt na zánětlivé procesy u pacientů a zlepšovat tak jejich fyzické a psychické zdraví.


Zdroje:

  1. Effects of yoga interventions on fatigue in cancer patients and survivors: a systematic review of randomized controlled trials, Sadja J, et al., Explore (NY), August 2013, 
  2. The effect of yoga exercise on improving depression, anxiety, and fatigue in women with breast cancer: a randomized controlled trial, Taso CJ, et al., Taso CJ, et al., J Nurs Res, September 2014, 
  3. Yoga reduces performance anxiety in adolescent musicians, Khalsa SB, et al., Altern Ther Health Med, April 2013, 
  4. Yoga reduces inflammatory signaling in fatigued breast cancer survivors: a randomized controlled trial, Bower JE, et al., Psychoneuroendocrinology, May 2014, 

Write a comment

Comments: 0

All rights reserved.