Jóga nejen pro profesionální muzikanty

Hra na hudební nástroj na profesionální úrovni patří k jedněm z nejnáročnějších lidských dovedností. Tvorba hudby zahrnuje složitou integraci senzorických a motorických informací a vyžaduje přesné provedení velmi náročných fyzických pohybů za stálé kontroly zpětné vazby sluchu.

 

Pohybové poruchy spojené s hrou na hudební nástroj „playing related musculoskeletal disorders“ (dále jen PRMDs) jsou u profesionálních muzikantů častým jevem. Celá problematika je řazena do oblasti pracovní medicíny. Medicínská oblast zabývající se zdravím umělců se ve světě nazývá „performing arts medicine“ .

 

Nejedná se jen o funkční poruchy pohybového aparátu plynoucí z opakovaného pohybu a namáhání jen určité svalové, vazivové a kloubí části (zejména u houslistů), ale jde i o neurologické, či psychologické poruchy spojené se zvýšeným stresem od útlého dětství. Jelikož moho profesionálních muzikantů začalo svou „kariéru“ ještě před oslavou svých 12 narozenin, je proto důležité si uvědomit, že tito lidé mají mnohem vyšší sklon k PRMDs.

 

Profesionální muzikanti jsou specifickými pacienty hned z mnoha důvodů. Jedná se o vysoce motivované jedince, kteří často považují své umění za nadřazené svému zdravotnímu stavu.

 

Nejběžnější výskyt PRMDs bývá v rámci páteře a v oblasti ramen, paží a rukou. Studie Fishbeina, zkoumající symfonické a operní hudebníky došla k následujícím závěrům: 22% umělců udávalo potíže v oblasti krku, 22% bederní páteře, 20% v rameni, 16% horní části páteře, 16% v prstech, 14% v ruce, 10% v zápěstí a 10% v oblasti lokte.

 

Mnoho dokumentů ukazuje, že pravidelné praktikování jógy a meditačních technik pomáhá předcházet, či zcela odstraňuje psychologické i fyzické problémy, se kterými se muzikanti často potýkají. 

 

V roce 2013 vyšla studie zkoumající vliv jógy na pohybové poruchy spojené s hrou na hudební nástroj. Mladí muzikanti na bostonské univerzitě v USA si vyzkoušeli praktikovat jógu po 6 týdnů. Kontrolní skupina jejich spolužáků jógu necvičila.

Studie potvrdila jógu jako skvělý způsob pro předcházení či odstranění poruch spojených s profesionální hrou na hudební nástroj a to nejen pro dospělé ale zejména pro dospívající muzikanty.

 

Výsledky studie také navrhují nový přístup k způsobu léčby, která může pomoct odstranit trému, PRMDs a předejít rozpadu, nebo dokonce přerušení hudební kariéry.

Nejen tyto potvrzené výsledky, ale i ostatní studie a zkušenosti ukazují, že jóga může být skvělým pomocníkem pro zvládání všech činností spojených s trémou, či se strachem z mluvení na veřejnosti, ze sportovních zápasů, respektive z podání dobrého výkonu a jiné obdobné druhy strachů.

 

Zdroj:

KHALSA, Sat Bir Singh, Bethany BUTZER, Stephanie SHORTER, Stephen COPE a Kristen Margaret REINHARDT. Yoga Reduces Performance Anxiety in Adolescent Musicians [online]. Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA, 2013 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Kristen_Reinhardt/publication/236223778_Yoga_Reduces_Performance_Anxiety_in_Adolescent_Musicians/links/5697ccb508ae1c42790520b4.pdf

 

ŠTOREK, Jan. Postižení pohybového aparátu u hráčů na bicí nástroje [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/133109/. Diplomová práce. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Vedoucí práce MUDr. David Pánek, Ph.D.

Zdenka

Write a comment

Comments: 0

All rights reserved.