Napínací reflex

Některé pohyby včetně spontánního stažení svalů se dějí automaticky, jako reflexivní reakce na vedené pohyby, či nějakou vnější stimulaci. Tělo jedná dříve, než o tom začneme přemýšlet. Napínací reflex je automatická obranná reakce svalu na jeho rychlé prudké protažení.

 

Například hamstringy se napnou ve chvíli, kdy je nadměrně protáhneme ve snaze udržet tělo proti působení gravitace při nástupu do Uttanásany. Při předklonu je optimální hamstingy uvolnit, a tak jim umožnit šetrnější protažení. Ale než to pochopíme, budou se hamstringy aktivně zapojovat do řízení pohybu, kdy jde velká váha těla vpřed a dolů - jako kdyby svaly chtěly vytáhnout tělo zpět do jeho přirozené anatomické pozice, plně vzpřímené a stabilní. 

 

Napínací reflexy omezují vývoj pružnosti.  Když nastupujeme, či se vracíme z ásán příliš rychle, pravděpodobně vyvoláme vznik napínacích reflexů. Ty nejen limitují naši ohebnost, ale také představují riziko natažení, či natržení svalu. 

 

Vědomé pohyby na vlně dechu uvolňují napínací reflexy a jsou klíčem k naslouchání svému tělu a i k pohybu prováděnému s lehkostí a stabilitou.

0 Comments

Účinky jógového dechu a Pránajámy

 Každý člověk dýchá. Je to tak samozřejmé. Dech je stále s námi. Nemusíme nad tím vůbec přemýšlet. 

Dýchání je proces výměny plynů mezi organismem a vnějším prostředím.

 

Abychom se mohli nadechnout, potřebujeme především funkční bránici a mezižeberní svaly. Při nádechu jde bránice směrem dolů jako píst a pohybem mezižeberních svalů se hrudník zvětšuje. Tím v těle vzniká podtlak a vzduch z okolí se dostává silou atmosférického tlaku do plic. Opačná činnost svalů tvoří výdech.

Read More

Jóga nejen pro profesionální muzikanty

Hra na hudební nástroj na profesionální úrovni patří k jedněm z nejnáročnějších lidských dovedností. Tvorba hudby zahrnuje složitou integraci senzorických a motorických informací a vyžaduje přesné provedení velmi náročných fyzických pohybů za stálé kontroly zpětné vazby sluchu.

 

Pohybové poruchy spojené s hrou na hudební nástroj „playing related musculoskeletal disorders“ (dále jen PRMDs) jsou u profesionálních muzikantů častým jevem. Celá problematika je řazena do oblasti pracovní medicíny. Medicínská oblast zabývající se zdravím umělců se ve světě nazývá „performing arts medicine“ .

 

Nejedná se jen o funkční poruchy pohybového aparátu plynoucí z opakovaného pohybu a namáhání jen určité svalové, vazivové a kloubí části (zejména u houslistů), ale jde i o neurologické, či psychologické poruchy spojené se zvýšeným stresem od útlého dětství. Jelikož moho profesionálních muzikantů začalo svou „kariéru“ ještě před oslavou svých 12 narozenin, je proto důležité si uvědomit, že tito lidé mají mnohem vyšší sklon k PRMDs.

 

Profesionální muzikanti jsou specifickými pacienty hned z mnoha důvodů. Jedná se o vysoce motivované jedince, kteří často považují své umění za nadřazené svému zdravotnímu stavu.

 

Nejběžnější výskyt PRMDs bývá v rámci páteře a v oblasti ramen, paží a rukou. Studie Fishbeina, zkoumající symfonické a operní hudebníky došla k následujícím závěrům: 22% umělců udávalo potíže v oblasti krku, 22% bederní páteře, 20% v rameni, 16% horní části páteře, 16% v prstech, 14% v ruce, 10% v zápěstí a 10% v oblasti lokte.

 

Mnoho dokumentů ukazuje, že pravidelné praktikování jógy a meditačních technik pomáhá předcházet, či zcela odstraňuje psychologické i fyzické problémy, se kterými se muzikanti často potýkají. 

 

V roce 2013 vyšla studie zkoumající vliv jógy na pohybové poruchy spojené s hrou na hudební nástroj. Mladí muzikanti na bostonské univerzitě v USA si vyzkoušeli praktikovat jógu po 6 týdnů. Kontrolní skupina jejich spolužáků jógu necvičila.

Studie potvrdila jógu jako skvělý způsob pro předcházení či odstranění poruch spojených s profesionální hrou na hudební nástroj a to nejen pro dospělé ale zejména pro dospívající muzikanty.

 

Výsledky studie také navrhují nový přístup k způsobu léčby, která může pomoct odstranit trému, PRMDs a předejít rozpadu, nebo dokonce přerušení hudební kariéry.

Nejen tyto potvrzené výsledky, ale i ostatní studie a zkušenosti ukazují, že jóga může být skvělým pomocníkem pro zvládání všech činností spojených s trémou, či se strachem z mluvení na veřejnosti, ze sportovních zápasů, respektive z podání dobrého výkonu a jiné obdobné druhy strachů.

 

Read More 0 Comments

Léčebné účinky jógy

Bylo publikováno nespočet věděckých studií různé kvality na téma Zdravotní benefity jógy

 

Obecně se ukázalo, že jóga je bezpečnou a efektivní cestou ke zvýšení fyzické aktivity a zlepšení síly, flexibility a stability. Navíc je dokázáno, že praktikování jógy mimo jiné přináší výraznou úlevu pro lidi, kteří trpí specifickými zdravotními problémy. 

 

Nejen vědci a lékaři sledují výzkumy zaměřující se na benefity jógy v technikách pro uvolnění stresu a zvládání chronických problémů. Zjišťuje se, že jóga má obrovský nevyužitý potenciál v prevenci i léčbě konkrétních zdravotních obtíží jako jsou nemoci srdce, vysoký krevní tlak, syndrom karpálního tunelu, astma, cukrovka, symptomy menopauzy a mnoho dalších. 

 

Zaměřila jsem se na prozkoumání vlivu jógy na častá onemocnění, pro které není v Čechách zatím obvyklé používat jógu jako doplněk k léčbě či následné péči.

Read More 0 Comments

Jóga a rakovina prsu

Změny v kognitivních funkcích po léčbě rakoviny prsu

V poslední dekádě se objevilo větší množství zpráv popisujících změny v kognitivních funkcích po léčbě rakoviny prsu. Vědecké publikace naznačují, že u pacientek po léčbě karcinomu prsu je léčba spojena se sníženou výkonností při plnění některých neurokognitivních úkolů. 

 

Studie porovnávající skupinu, která praktikovala po vyléčení rakoviny prsu jógu a skupinu, která jógu nepraktikovala, přinesla skvělé výsledky.

 

Skupina praktikující jógu hlásila výrazně méně kognitivních problémů během následujících 3 měsíců, než skupina nepraktikujících. Současně se zjistilo, že čím častěji ženy jógu cvičili, tím menší problémy měly. Navíc čím dřív cvičit začaly, tím lepší jejich výsledky byly. 

 

Tudíž neváhejte ani minutu a najděte čas na svou každodenní lekci jógy.

Read More 0 Comments

Jóga pro zdraví

Jóga je cvičení mysli a těla. Má své historický kořeny ve starodávné indické filozofii. 

 

Většina stylů jógy typicky kombinuje fyzické pozice těla, dýchací techniky a meditaci, či relaxaci. 

 

Mnoho lidí praktikujících jógu to dělá právě proto, aby si udrželi dobré zdraví a zvýšili fyzickou zdatnost, uvolnili stres a zlepšili celkově kvalitu svého života. Jógou se lidé většinou začnou zabývat když se objeví jisté zdravotní obtíže jako je bolest beder, krční páteře, artritida, nebo úzkostné stavy a podobně.

 

Read More 0 Comments

All rights reserved.